Kiropraktik

Kiropraktik är ett legitimerad primärvårdgivande yrke med specifik behandling och rådgivning relaterade till kroppens funktion, hälsa och välmående. Kiropraktik omfattar diagnostik samt förebyggande behandlande och rehabiliterande åtgärder av smärttillstånd och funktionella besvär från rörelseapparatens leder, muskler och nervsystem. Kiropraktor går igenom sjukdomshistoria och gör en undersökning av kroppens leder, muskler och nervsystem för att bedöma orsaken till funktionsstörning och smärttillstånd som kan behandlas med kiropraktik alternativt rekommendera patienten vidare när specialistvård anses vara nödvändig för patienten. Den kiropraktiska behandlingen syftar till att förbättra människors livskvalitet genom att återställa kroppens naturlig funktion, rörlighet, kroppshållning och hälsa till det normala.

Behandling:

Vid det första besöket görs en ortopedisk,neurologisk och den ledspecifika kiropraktiska undersökningen. Med hjälp av information av patienten och undersökningen görs en bedömning för att ställa diagnos och göra en behandlingsplan. Funktionsstörningar i leder och muskler behandlas först med en
mjukdelsbehandling i form av massage, töjning och triggerpunktsbehandling vid inflammationer eller ömmande  muskler,muskelfästen och leder används
laserbehandling därefter det traditionella HVLA-mobilisering (high velocity low amplitude) vilket är ett litet, snabb tryck i en specifik riktning för att återställa ledens rörlighet och muskeltonus till det normala.

Rådgivning angående träning, fritidsaktiviteter, rehabilitering samt analys av arbetsplatsen, arbetsställning och ev. felaktig träning för att utesluta risker för återfall av besvären.